Despre Proiect

1.Date generale:
– Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AMPOC), prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționle în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (OIPSI). Proiectul se dezvoltă prin colaborare în cadrul unui parteneriat între doi membrii la nivelul Clusterului IT&C Dunărea de Jos din Galați.
– Beneficiar: SC TOPALIS ENGINEERING SRL, București.
– Partener: S.C. UCERG SRL, Galați
– Valoare proiect: 2.932.067,79 lei
– Valoare eligibilă: 2.872.723,01 lei
– Asistenta financiara nerambursabila : 1.899.630,81 lei
– Perioada de implementare = 36 de luni
– Data începerii proiectului = 04.08.2017
– Adrese de implementare:

Sediu birouri: – Str. Portului nr. 23, complex Administrativ, corp A, Galați;
Punct de lucru: – Str. Prunari, nr. 10C, complex Flora, Galați.
2. Obiective:
Obiectivul general al proiectului vizează crearea și dezvoltarea unui sistem TIC integrat, versatil si accesibil, pentru controlul microclimatului, optimizarea inteligentă a producției și a consumului de apă și substanțe nutritive, în vederea creșterii competitivității economice a producătorilor agricoli – proprietari de sere de mici dimensiuni și de solaria, și reducerea efectului activității acestora asupra mediului – SOLATIC.
Obiective specifice
OS1 – Dezvoltarea și obținerea modelului experimental al produsului SOLATIC prin cercetare industrială;
OS2 – Obținerea prototipului SOLATIC prin dezvoltare experimentală;
OS3 – Promovarea utilizarii sistemului SOLATIC la un numar de minim 500 de producatori agricoli în 3 ani de la finalizarea proiectului.
3. Grupul țintă
Beneficiarii directi:
– cel putin 10 producatori agricoli înregistrați, posesori de exploatații agricole protejate (solarii) de pe raza judetului Galați;
– solicitantul și partenererul proiectului;
– clusterul în cadrul caruia se dezvolta proiectul.
Beneficiarii indirecti:
– micii fermieri la nivel național care își dezvoltă afaceri in sectorul agricol finanțate prin PNDR în perioada 2014-2020;
– alte sectoare economice care necesită implementarea unor solutii TIC pentru controlul parametrilor fizico-chimici în medii închise, proiectul deschizand posibilitatea adaptarii solutiei in zona de securitate fizica si control a mediului de lucru (incediu, prevenirea accidentelor chimice, protectia personalului, etc.).

4. Activități previzionate a se desfășura:
– A.1 Managementul proiectului
– A.1.1 Organizarea ședinței de deschidere;
– A.1.2 Stabilirea metodologiei de lucru;
– A.1.3 Contractarea resurselor umane;
– A.1.4 Achiziția echipamentelor bunurilor și serviciilor;
-A.1.5 Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului;
-A.1.6 Auditul.
– A.2 Obținerea modelului experimental al sistemului SOLATIC prin cercetare industrială
– A.2.1 Analiza cerințelor tehnologiei de cultură pentru cele mai relevante soiuri de legume;
– A.2.2 Analiza cerințelor sistemului informatic integrat;
– A.2.3 Proiectarea modelului experimental;
– A.2.4 Realizarea modelului experimental;
– A.2.5 Elaborarea metodologiei de testare;
– A.2.6 Validarea modelului experimental;
– A.2.7 Elaborare proiect tehnic inițial.
– A.3 Obținerea prototipului prin dezvoltare experimentală
– A.3.1 Realizare producție experimentală în scopul validării – 10 sisteme;
– A.3.2 Punerea în funcțiune a sistemelor la end-user;
– A.3.3 Verificarea experimentală a sistemelor în condiții reale de utilizare;
– A.3.4 Îmbunătățirea produsului hardware/software;
– A.3.5 Îmbunătățirea documentației de pregătire a fabricației.
– A.4 Informarea, promovarea proiectului și a produsului și pregătirea pentru punerea pe piață
– A.4.1 Conferințe de presă;
– A.4.2 Comunicate de presă;
– A.4.3 Realizare prezență web și social media;
– A.4.4 Participare la târguri și expoziții.

5. Indicatori:
– Număr de produse/servicii/aplicații TIC inovative realizate = 1
– Număr de beneficiari ai aplicației/produsului/serviciului inovativ –realizate prin proiect = 10
– Performanța investiției privind dezvoltarea produselor/serviciilor / aplicațiilor = 95,47% (la sfârsitul perioadei obligatorii de menținere a
investiției)

6. Beneficii:
– 11 locuri de muncă nou create;
– dezvoltare de produse și solutii IT românesti;
– creșterea competitivității sectorului agricol;
– Proiectul contribuie la atingerea țintelor propuse în cadrul pilonului 2 din Strategia de Dezvoltare a județului Galați 2015-2020.